fbpx
Hvis du nogle gange skal vise et mål på en boks så er det nemmere at generere det til et billede med PHP.

Et eksempel kunne være denne boks:
Og ovenstående boks kan lave grafisk med PHP på følgende måde:
<?php 
 
Header("Content-type: image/png");
 
// Opret billede
$im = imagecreate(55, 51);
 
// Baggrund
imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
 
$grey = imagecolorallocate($im, 245, 245, 245);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
 
//linier
imageline($im, 10, 10, 10, 40, $black);
imageline($im, 10, 40, 40, 40, $black);
imageline($im, 40, 10, 40, 40, $black);
imageline($im, 10, 10, 40, 10, $black);
imageline($im, 40, 10, 50, 1, $black);
imageline($im, 40, 40, 50, 30, $black);
imageline($im, 10, 10, 20, 1, $black);
imageline($im, 20, 1, 50, 1, $black);
imageline($im, 50, 1, 50, 30, $black);
 
//3 tekster
imagettftext($im, 7, 90, 9, 30, $black, 'arial.ttf', $_GET["h"]);
imagettftext($im, 7, 0, 17, 49, $black, 'arial.ttf', $_GET["b"]);
imagettftext($im, 7, 45, 46, 47, $black, 'arial.ttf', $_GET["d"]);
 
// Vis billede
imagepng($im);
imagedestroy($im);
 
?>
Gem filen som box.php
Og så kalder du filen på følgende måde:
box.php?h=1670&b=550&d=520
Og så har du et billede dynamisk, smart og simpelt ikke?
P.S.
I ovenstående eksempel bruger jeg arial.ttf som du bare kan kopiere fra din Windows installation til der hvor din box.php fil er. (c:windows/fonts)
Share This