Vælg en side
Hvis du nogle gange skal vise et mål på en boks så er det nemmere at generere det til et billede med PHP.

Et eksempel kunne være denne boks:
Og ovenstående boks kan lave grafisk med PHP på følgende måde:
<?php 
 
Header("Content-type: image/png");
 
// Opret billede
$im = imagecreate(55, 51);
 
// Baggrund
imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
 
$grey = imagecolorallocate($im, 245, 245, 245);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
 
//linier
imageline($im, 10, 10, 10, 40, $black);
imageline($im, 10, 40, 40, 40, $black);
imageline($im, 40, 10, 40, 40, $black);
imageline($im, 10, 10, 40, 10, $black);
imageline($im, 40, 10, 50, 1, $black);
imageline($im, 40, 40, 50, 30, $black);
imageline($im, 10, 10, 20, 1, $black);
imageline($im, 20, 1, 50, 1, $black);
imageline($im, 50, 1, 50, 30, $black);
 
//3 tekster
imagettftext($im, 7, 90, 9, 30, $black, 'arial.ttf', $_GET["h"]);
imagettftext($im, 7, 0, 17, 49, $black, 'arial.ttf', $_GET["b"]);
imagettftext($im, 7, 45, 46, 47, $black, 'arial.ttf', $_GET["d"]);
 
// Vis billede
imagepng($im);
imagedestroy($im);
 
?>
Gem filen som box.php
Og så kalder du filen på følgende måde:
box.php?h=1670&b=550&d=520
Og så har du et billede dynamisk, smart og simpelt ikke?
P.S.
I ovenstående eksempel bruger jeg arial.ttf som du bare kan kopiere fra din Windows installation til der hvor din box.php fil er. (c:windows/fonts)
Share This